top of page
ເຄື່ອງຕັດຫຍ້າພາຍຫຼັງ 4 ຈັງຫວະ GB 3501 (ແບບສາຍອ່ອນ) Worldtec

ເຄື່ອງຕັດຫຍ້າພາຍຫຼັງ 4 ຈັງຫວະ GB 3501 (ແບບສາຍອ່ອນ) Worldtec

SKU: PA010263
₭1,759,000.00ราคา

สำหรับตัดหญ้าในสวน ริมถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใบมีดคมทน ตัดขาดง่าย ทำให้สวนที่รกเต็มไปด้วยวัชพืชเปลี่ยน

bottom of page